Alt çene ileriliği tedavisi, büyümenin erken dönemde kolay geç dönemde zordur . Bu malokluzyonlarda diğerlerinde de olduğu gibi tedavi yöntemi maloklüzyonun hangi komponentlerden kaynaklandığı iskeletsel büyüme dönemi ve maloklüzyonun etiyolojisine belirlenir.

Erken dönemlerde çeşitli kötü alışkanlıklara bağlı olarak meydana gelmiş olan alt çene ileriliği tedavisi basit alışkanlık kırıcı apareylerle yapılır . Büyüme sonlanmışsa ve uzlaşma (compromise) tedavisiyle düzeltilemeyecekse ortognatik cerrahi yöntemler kullanılır. Büyüme dönemi ile uygulanacak tedavi ile alınacak sonucun birbiriyle ilişkili olduğu pek çok araştırmacı tarafından farklı metodlar ve yöntemlerle yapılan çalışma ve tedavi sonuçları ile gösterilmiştir. Bununla birlikte literatürde bu anomaliye büyümenin erken döneminde mi müdahale daha isabetlidir yoksa büyüme tamamlandıktan sonra yapılacak radikal invaziv yöntemler mi daha geçerli sonuçlar alınır konusu ile ilgili farklı iki görüş mevcuttur.

Çocukluk döneminde ortopedik kuvvetlerle primer etiyolojik faktöre müdahale edilerek iskeletsel denge kurulabilir. Ayrıca erken dönem tedavi, hem nöromusküler adaptasyona hem de tedavi ile elde edilen sonuçların sürdürülmesine olumlu katkı sağlar. Bunlara ilave olarak erken dönemde yapılan ortopedik tedavinin en kritik hedeflerinden birisi, bireyin psiko-sosyal açıdan, yüz yapısı normal yaşıtları gibi hissetmesini sağlamaktır.

Buna karşılık erken dönemde yapılan tedavisinin, uzun süreli hasta motivasyonu gerektirmesi ve retansiyondaki güçlükler gibi nedenlerle büyümenin tamamlandığı döneme ertelenmesi gerektiğini savunan araştırmacılar da vardır.

Şimdi biraz da alt çene ileriliği tedavisinden bahsedelim

Fonksiyonel Aygıtlar

Ortopedik kuvvetlerin dentofasiyal sistem üzerindeki etkileri çok eski dönemlerden beri bilinmektedir . Çiğneme, dil, dudak kaslarının fonksiyonlarından ve tonuslarındaki değişikliklerden faydalanılarak, alt çene tedavi  edilmektedir. Bu bölüme bu aygıtlardan daha kapsamlı olarak bahsederek devam edilecektir.

Fonksiyonel Düzenleyici III- Frankel III

Frankel’in fonksiyonel regülatörü büyümenin erken döneminde teşhis edilen alt çene ileriliği tedavisinde kassal regülasyon ile üst çene ve alt çene üzerinde önemli iskeletsel değişiklikler elde ederek anomaliyi düzeltmeyi hedeflemiştir.

Kassal tedaviyi,  Frankel III apareyi bünyesindeki üst dudak yastıkları ve dudak altı plakları yardımıyla olur. Üst çene geriliğinde,  üst çenenin ileri yönde büyümesini önleyen artmış üst dudak kası tonusu Frankel III apareyindeki dudak kasları aracılığı ile kemiğe iletilerek bu bölgede kemik oluşumu hızlandırılır.

Bionatör III

Tersine bionatör de denilen bu aygıt, damak bölgesinde omega bükümlü loop ile ‘’buccinatör kanatlar’’ olarak adlandırılan, yanak basıncının azaltılmasını sağlayan yanak kası bölgesinde lokalize telleri olan bir tasarıma sahiptir.

Bunların haricinde dilin damağa rahatça yerleşmesini sağlamak için materyal mümkün olduğunca azaltılmış, dile rehberlik etmesi için omega loop, büyükazı diş hizasında konumlanmıştır. Kassal ve dilsel doğru konumlandırma ile alt çene ileriliği tedavisinde kullanılır.

Reverse Twin Block-Class III Twin Block

Alt çene ileriliği tedavisinde kullanılan Reverse Twin Block’da üst çene ve alt çene parçada tersine açılandırılan rampalar, kapanış sırasında alt çeneden destek alır ve üst çeneyi öne doğru kapanmaya zorlar. Böylece alt çene gelişimi kontrol altına alınırken, üst çene gelişimi hızlandırılır.

Çenelik-Chin cup

Çenelik ilk defa İngiltere’de 1836 yılında Prens Charles’ın diş doktoru Kneisel tarafından alt çene ileriliğine sahip hastalarda kullanılmıştır. Alt çene gelişimini durdurması frenlemesi gibi nedenlerden dolayı kullanılır. Alt çene gelişim üzerine olan etkileri hala tartışma konusu olan çenelik, genel olarak etkisini alt çene keser dişlerin dikleştirmesi hatta geri gitmesi, üst çene kesicilerin öne gelmesi ile ve alt çeneyi aşağı geri rotasyona yönlendirerek gösterir.