Diş hekimliği, gerekli el becerisi, verilmesi gereken stajlar, verilmesi gereken dersler, yüklü ders yoğunluğu ile 5 yıllık ciddi emek gerektiren bir süreçtir. Bu süreç, ilk 3 yıl ciddi teorik eğitimle-ki aslında 3 yıla zar zor sığar- geçer. Kalan 2 yılda bu alınan eğitimin hasta başında pratiği yapılır. Protez, cerrahi, periodontoloji, oral diagnoz ve radyoloji, endodonti, pedodonti, konservatif diş tedavisi ve nihayet ortodonti (ki maalesef en kolay ve göz ardı edilen stajdır) derken 2 yıla sığdırılmaya çalışılan 8 adet temel diş hekimliği alanı sizi bekler. Bunların yanında temel tıp eğitimleri de tabi ki devam etmektedir.

Ortodonti çene yüz sistemindeki gelişimsel bozukluklarla ilgilenen, dişlerdeki düzen bozukluklarını düzelten diş hekimliği dalıdır. Yani halk arasında çoğunlukla bilinen çapraşık dişler, boşluklu dişler, dönük yamuk dişlerin yanısıra üst çene fırlaklığı, alt çene ileriliği, üst veya alt çene darlığı gibi sorunlarla ilgilenir. Gerek vaka çeşitliği gerek ayda 1 bazen de 3 ayda 1 görülmesi gereken kısaca ciddi emek ve zaman verilmesi gereken ortalama tedavi süresi 1-2 yılı bulabilen bir uzmanlık dalıdır.

Bundan dolayıdır ki diş hekimliği stajyer öğrencilerinin 1 aylık staj süresi, hasta takibini imkansız kılar. Ortodontist olmayı bir gaye haline getirmiş, tutkuyla bu işi yapmak isteyen benim gibi insanlar da çeşitli sınavları vererek (akademik, dil, not ortalaması, mülakat) ya da merkezi bir sınav olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık sınavına girerek ortodontist ya da ortodonti uzmanı olmak için gerekli aşamaları tamamlar ve üniversitelerin ortodonti anabilim dallarında eğitime başlarlar. Bu eğitim tahmin edileceği üzere 4-5 yıllık, ciddi derslerin alındığı, 150-200 hasta takibinin profesörler eşliğinde takip edildiği, yeterlilik, doktora ya da uzmanlık bitiş sınavını da içeren çok ciddi bir eğitim sürecidir.

Bu süreçte aynı zamanda tez konusu belirlenir ve bu konunun birlikte çalışılacağı tez danışmanı ile uzun soluklu bir çalışma da yapılır ve doktora/uzmanlık eğitimi sonunda bu tez, tez jürisine sunulur. Başarılı bulunan tezler doktora/uzmanlık tezi olarak yayınlanır.

Görüldüğü gibi gerek ciddi sayıda hasta görülmesi, gerek doğası gereği uzun takip gerektiren bir uzmanlık dalı olması nedeniyle diş hekimliğinden mezun olmuş sadece diş hekimi ünvanına sahip birinin bu alanda tedavi yapması imkansız olmasa da başarı şansı düşük bir tedavi süreci oluşturacaktır.